پیدا

آیا حیوانات هم خواب می بینند؟!

درخواست حذف اطلاعات

سوال : آقا محمد پرهام لبّافها 6 ساله از ک ن حَسنیه حسن علیه السلام آیا حیوانات هم خواب می بینند؟! ù†øªûŒø¬ù‡ øªøµùˆûŒø±ûŒ ø¨ø±ø§ûŒ ø¹ú©ø³ ù¾ø³ø±ø¨ú†ù‡ ú©ù‡ ø§ø² ù ø¹ù„ù ø³ùˆø§ù„ ù ûŒ ú©ù†ø¯ پاسخ سوال مشاور و خادمه حسنیه : بله حیوانات هم خواب می بینند ، آیا تا به حال این سوال برای شما پیش آمده است که آیا حیوانات هم خواب می بینند.گربهء شما در خواب عمیق است که ناگهان حرکات عجیب او توجه شما را جلب میکند. دست و پاهایش در حین خواب ، تکان میخورند ، دهانش نیمه باز و بسته میشود ، سبیل هایش تکان میخورند و شما به وضوح احساس میکنید که کاسهء چشمانش با وجود بسته بودن چشم ،درحال حرکت است! آیا گربه ها خواب می بینند ؟! بله. این ثابت شده که گربه ها خواب میبینند. ان زیادی سگ یا گربه خود را دیده اند که در هنگام خواب پاهای خود را در هوا به حرکت در می آورند، این حرکات شبیه به این است که حیوان با استخوانی بازی می کند و یا دنبال موشی است. استنلی کورن، روانشناسی برتیش کلمبیا و نویسنده کتاب هوش سگ ها the intelligence of dogs، بیان می دارد که حیوانات خانواده سگها همانند انسانها همان مراحل خواب را طی می کنند البته سریع تر. تحقیقات ثابت کرده که گربه ها هم همانند انسان ها خواب میبینند. با این تفاوت که خواب انسان ها پنج مرحله دارد و خواب گربه ها ۲ مرحله دارد که اصطلاحا" rem و non-rem (خواب عمیق) نامیده میشوند. خواب دیدن گربه ها در مرحلهء rem (خواب غیرعمیق) رخ میدهد و حدود ۳۰ درصد از مواقع خواب ،گربه ها در مرحلهء rem ، به سر میبرند. این برخلاف انسان هاست که ۲۰ درصد از مواقع خواب خود را در این مرحله میگذرانند. برخلاف نوزادان انسان ها که این عدد در آنها به میزان ۸۰ درصد است.گربه ها صرفا" درخواب آن چیزهایی را می بینند که قبلا" در زندگی خود تجربه کرده اند. اگر گربهء شما در خواب ، لب بالایی خود را بالا میبرد و دندان های نیشش نمایان میشوند ، و دم خود را به شدت به طرفین حرکت میدهد ، احتمالا" در خواب شکاری را دیده که نمیتواند آن را شکار کند و از این بابت عصبانی است! اگر گربهء شما در خواب دم خود را جمع کرد ، سبیل هایش را تکان داد و چشمانش از پشت پلک ها شروع به تکان خوردن کرد ، احتمالا"او در خواب دارد با پنجه های خود به شکارش ضربه میزند! این شکار میتواند مگس یا پشه ای باشد که او چند روز قبل در محیط منزل دیده بوده ، یا گنجشک یا کبوتری که از پشت پنجره یا بالکن منزل شما مشاهده کرده بوده! حقیقت این است که دایرهء موضوعاتی که گربه ها می توانند راجع به آن ها رویا ببینند ، بی حد و حساب است.در مرحلهء non-rem (خواب عمیق) اما از رویاها خبری نیست. در این مرحله بدن گربه به ترمیم خود ، بافت ها و ماهیچه ها می پردازد و در یک استراحت صددرصدی به سر می برد.دلیل خواب دیدن همچنان یک سوال باقی مانده است ولی آنچه می دانیم اینست که نوزادانِ همه حیوانات بیشتر از دیگر رده های سنی خواب می بینند. منبع : persiankitten