پیدا

علت نامگذاری ماه صفر چیست ؟

درخواست حذف اطلاعات

تصویر مرتبط علت نامگذاری ماه صفر ماه صفر دومین ماه قمری پس از محرم است. در دوران جاهلیت آن را ناجز می نامیدند. صفر از ریشه «صفر» به معنی تهی و خالی است. دلیل نامگذاری آن این است که چون این ماه پس از ماه محرم است و مردم دوران جاهلیت در ماه محرم - به دلیل اینکه از ماههای حرام بود- از جنگ دست می کشیدند، با فرارسیدن ماه صفر به جنگ روی می آوردند و خانه ها خالی می ماند؛ از این رو به آن صفر گفته اند.